O aplikaci

Pro aplikaci Dynamo verze 2.13 a novější

Aplikace Dynamo je platforma vizuálního programování s otevřeným kódem určená pro konstruktéry.

Vítejte

Právě jste otevřeli Dynamo Primer, kompletní příručku pro vizuální programování v aplikaci Autodesk Dynamo. Tato příručka je stále ve vývoji a obsahuje základní informace pro programování. Mezi témata patří práce s výpočetní geometrií, osvědčené postupy pro návrh podle pravidel, mezioborové programování a další témata týkající se platformy Dynamo.

Aplikace Dynamo obsahuje výkonné funkce pro širokou škálu navrhovacích postupů. Svou práci v této aplikaci můžete začít mnoha způsoby:

  • Prozkoumejte a seznamte se s vizuálním programováním.

  • Propojujte pracovní postupy v různých aplikacích.

  • Zapojte se do aktivní komunity uživatelů, přispěvatelů a vývojářů.

  • Vyvíjejte a vylepšujte platformu s otevřeným zdrojovým kódem.

Pro kvalitní funkce, které nabízí aplikace Dynamo, je potřeba stejně kvalitní dokumentace, Dynamo Primer.

Informace o tématech dostupných v této dokumentaci naleznete v uživatelské příručce Primer.

Aplikaci Dynamo neustále vylepšujeme, takže některé funkce mohou vypadat jinak, než je znázorněno v této příručce Primer. Všechny změny funkcí však budou správně reprezentovány.

Otevřený zdrojový kód

Projekt Dynamo Primer má otevřený zdrojový kód. Naším cílem je nabídnout uživatelům kvalitní obsah a oceníme jakoukoliv zpětnou vazbu. Pokud chcete ohlásit problém nebo připomínku, vložte ji na stránku s problémy na GitHubu: https://github.com/DynamoDS/DynamoPrimer/issues.

Pokud do projektu chcete přidat novou část, úpravy nebo něco jiného, začněte u našeho repozitáře na GitHubu: https://github.com/DynamoDS/DynamoPrimer

Projekt Dynamo Primer

Dynamo Primer je projekt s otevřeným zdrojovým kódem, který vytvořil Matt Jezyk a tým vývojářů aplikace Dynamo společnosti Autodesk.

Společnost Mode Lab sepsala první edici příručky Primer. Děkujeme jim za jejich úsilí při vytváření tohoto hodnotného zdroje.


John Pierson ze společnosti Parallax Team aktualizoval příručku Primer podle verze aplikace Dynamo 2.0.


Společnost Matterlab byla pověřena aktualizací příručky Primer tak, aby odrážela revize aplikace Dynamo 2.13.


Společnost Archilizer byla pověřena aktualizací příručky Primer tak, aby odrážela revize aplikace Dynamo 2.17.


Společnost Wood Rodgers byla pověřena aktualizací příručky Primer obsahem týkajícím se aplikace Dynamo for Civil 3D.

Poděkování

Zvláštní poděkování Ianu Keoughovi za vytvoření a řízení projektu Dynamo.

Děkujeme Mattu Jezykovi, Ianu Keoughovi, Zachu Kronovi, Racel Amourové a Colinu McCroneovi za jejich spolupráci a účast na celé řadě projektů aplikace Dynamo.

Software a zdroje

Dynamo Nejnovější stabilní verzi aplikace Dynamo naleznete na následujících webových stránkách.

http://dynamobim.com/download/ nebo http://dynamobuilds.com

*Poznámka: Počínaje aplikací Revit 2020 je aplikace Dynamo součástí vydání aplikace Revit a nemusí být ručně instalována. Další informace jsou k dispozici na tomto příspěvku na blogu.

DynamoBIM Nejlepší zdroj dalších informací, výukových materiálů a komunitních diskuzí je webová stránka DynamoBIM.

http://dynamobim.org

GitHub aplikace Dynamo Dynamo je projekt s otevřeným zdrojovým kódem na GitHubu. Chcete-li přispět, podívejte se na stránku DynamoDS.

https://github.com/DynamoDS/Dynamo

Kontakt Pokud v tomto dokumentu najdete chyby, neváhejte a kontaktujte nás.

Dynamo@autodesk.com

Licence

Copyright 2023 Autodesk

Licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor lze použít pouze v souladu s Licencí. Kopii licence lze získat na adrese

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud příslušné zákony nebo písemná smlouva nestanoví jinak, je software distribuovaný na základě Licence distribuován TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLI PODMÍNEK A ZÁRUK, ať už výslovně uvedených nebo odvozených. Konkrétní ustanovení o povoleních a omezeních naleznete v Licenci.

Last updated